Ukoliko koristite Internet vezu koja se tarifira po protoku, imajte u vidu da gledanje TV programa može da generiše veliku potrošnju podataka!